Olaus Laurentii
släktförening

    Olaus Laurentii Släktförening bildades 1954 på initiativ av nu framlidne brevbäraren och släktforskaren Eric Sundlöf. föreningen skulle bestå av ättlingar till kyrkoherden och prosten Olaus Laurentii (1543-1607) i Gagnef, Dalarnas län. Tillfrågade personer visade intresse för förslaget och en självkonstituerande kommitté bestående av Sundlöf, köpmannen Oscar W Montelius och den kände släktforskaren Oscar Hanspers bildades.
     Kommittén beslöt att inbjuda till ett första släktmöte lördagen den 9 juli 1955 och resultatet blev över förväntan eftersom nära 100 släktingar infann sig.
     Årsmötet hålls numera varje år första söndagen efter midsommarhelgen och det inleds med att deltagarna infinner sig i kyrkan för gudstjänst. Det har varit sed sedan många år att föreningens tidigare ordförande Stig Eklund predikat vid dessa gudstjänster. Efter gudstjänsten samlas man i någon lämplig lokal för årsmötesförhandligar, underhållning och kanske något föredrag.
    Föreningen är inte en renodlad släktforskarförening, men många av dess medlemmarna är ivrigt sysselsatta med att finna släktsambanden.
    Valborg Stomberg är mångårig släktforskare med rötterna i Gagnef men boende i Stockholms län. Hon har bl. annat ägnat sig åt att göra avskrifter av de tidigare födelse-, vigsel- och dödböckerna för Gagnef. Dessa avskrifter ingår i den donation av det arbetsmaterial som Valborg gjort till Släktföreningen. Eftersom det har ansetts att avskrifterna kan vara värdefulla vid sökning i de äldre böckerna har föreningen inlett ett arbete renskriva och systematisera materialet. Om du har programmet Microsoft Excel, som ingår i Office-paketet, i din dator, kan du se det första resultatet, vigselboken för åren 1676 till 1775, i tabellform genom att klicka här. och välj på den nya sidan länken "Vigslar 1676-1775.xls". Resultatet visas som en normal Excel-tabell    Ett antal släktböcker har givits ut under de 50 år som föreningen existerat. Eric Sundlöf gav under sina år som ordförande ut sju häften med diverse innehåll om släktmeddlemmar och Gagnef. Under senare år har föreningen fortsatt utgivningen, och nu finns även häftena åtta och nio.
  Eftersom efterforskningen efter ättlingar till Olaus Laurenttii trappats upp under senare tid har föreningen vidare påbörjat en revision av de första sju böckerna. Släktböckerna I-III finns i reviderade versioner och övriga bearbetas i den ordning tillgägliga exemplar i lager sinar.
    Du kan se vad som finns att läsa i böckerna om du går till länken Släktböckernas innehållsförteckningar.Om du vill du vill kontakta någon i styrelsen kan du göra det här:

BEFATTNING
NAMN
TELEFON
E-POSTADRESS
Ordförande: Birgitta Eriksson 0241-10629 Birgitta
V. ordförande: Göte Liss 0240-14822 Göte
Sekreterare: (vakant)
Kassör: Gunnel Malm 0241-62062 Gunnel
Kontaktperson: Maj Kämpe 0241-10318 Maj
Kontaktperson: Hans Hellström 08-511 717 14
070-76 24 003
Hans
Kontaktperson: Roger Matsson 0241-51133
070-2244988
RogerVILL DU BLI MEDLEM I SLÄKTFÖRENINGEN?

    Medlem kan var och en bli som kan spåra sina anor tillbaka till Olaus Laurentii samt dess maka/make och barn. Kan du hitta en nära släktning i det släktträd som finns på dessa vebbsidor, är du mycket troligt kvalificerad för medlemsskap. I tveksamma fall kan du ta kontakt med Göte Liss.
    Om du klickar här kommer du till en sida där du kan fylla i din medlemsanmälan.Tillbaka till inledningssidan.