KORFÖNSTREN I GAGNEFS KYRKA
SANCTUARY WINDOWS IN GAGNEF'S CHURCH
Konstnär/Artist: Anders Gabrielsson
Sonson til förre kyrkoherden (1897-1906) i Gagnef, Johan Gabrielsson
Grandson of the former vicar (1897-1906) in Gagnef, Johan GabrielssonVästra korfönstret
Left sanctuary window

Högra korfönstret
Right sanctuary window

(Fotografier ur Arne Bohman, Stig Eklund, Alf-Göran Nisser, Gagnefs kyrka och kyrkogård, Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga 2005.ISBN 91-97 03 79-5-8.)

Tillbaka till Gagefs kyrka
Back to the Gagnef's church