Gagnefs sockenvapen
Välkommen till

Olaus Laurentii
hemsida

Olaus Laurentii var kyrkoherde
under senare hälften
av 1500-talet i Gagnef
Dalarnas läns landskapvapen

   Utöver Olaus Laurentii existerar det naturligtvis andra enstaka personer från äldre tider, vilka är kända för eftervärlden. För allmogen och andra "vanliga människor" från tiden före kyrkböckernas tillkomst är det emellertid svårt att få några säkra länkar till senare tiders generationer. Annorlunda är det med präster, som är dokumenterade i kyrkornas egna arkiv. Dessutom blev ofta prästernas söner själva präster och deras döttrar gifte sig i stor utsträckning med präster. Så är det också med kyrkoherden Olaus från vilken vi kan följa vissa länkar till vår tid.
    Syftet med att lägga ut denna hemsida på Internet är huvudsakligen att presentera ett utkast till stamtavla för Olaus Laurentii via dottern Kerstin, som var gift med prästen Laurentius Erici. Den senare var kaplan i Gagnef och senare kyrkoherde i Åls församling, Dalarnas län, grannförsamling till Gagnef, och genom detta par kan vi följa flera grenar till nutid eftersom vi relativt enkelt leds in på Gagnefs kyrkböcker.
    Om Kerstins fem (kända) syskon är vi emellertid relativt okunniga och genom att publicera denna släkttavla hoppas vi komma i kontakt med släktforskare eller andra personer som har sådan kunskap. Däremot har vi kunskaper om en gren i Åls församling, Dalarnas län, genom Kerstins dotter Margaretha och hennes make Johannes Kumblensis, och den kommer nog att återfinnas i släktträdet förr eller senare.
    Släktträdet innehåller f.n. drygt 32000 personer. Den kommer med tiden att uppdateras ytterligare.


Olaus Laurentii sigill
Till vänster visas Olaus Laurentii sigill och namnteckning i den form som det finns i en tiondelängd för Gagnefs socken, återfunnen i Riksarkivet
Till höger visas en rekonstruktion av sigillet. Här nedan är Gagnefs församling, Dalarrnas län, Dalarnas läns sigill från 1664 avbildat.


Gagnefs församling, Dalarnas läns, sigill
Olaus Laurentii sigillLänkar:
   Denna hemsida tillägnas Olaus Laurentii och den efter honom uppkallade Släktföreningen Olaus Laurentii (se länkar i tabellen till vänster). Klicka pä tillämliga länkar så kan du läsa mera om Olaus Laurentii och hans familj, om föreningen, och om hur och när denna tillkom plus en del annat intressant. Om du tror att du har släktskap med Olaus Laurentii är du hjärtligt välkommen som medlem var du än bor i Sverige.
   Om du inte är säker på om du är en ättling till Olaus kan du kontrollera det på släktträdet, där du kanske kan finna någon släkting (men observera att det fortfarande saknas en hel del för att släkttavlan skall vara komplett).
   Eftersom Olaus var kyrkoherde i Gagnef, kan det vara befogat med en kort presentation av församlingens, Gagnefs kyrka (länk till vänster.Du bör titta närmare på Gagnefs egen hemsida!
(klicka på namnet så kommer du dit)
:
Sänd ett meddelande till släktföreningen
(klicka på länken nedan!)
goteliss@telia.comTillbaka till inledningssidan