ÅRSSTÄMMA 2015Årets släktmöte hölls som tidigare år lördagen efter midsommar. I år var det extra högtidligt då det var 60 år sedan det första släktmötet hölls. Till skillnad mot förra året, då byvandringen stördes av ett ihållande regn, var det nu en dag med strålande sol. Ett 60-tal medlemmar träffades i Församlingshemmet i Kyrkbyn, där dagen inleddes med kaffe och smörgås.
  Därefter berättade Lena Nordesjö inspirerat om Ottilia Adelborg, med tonvikt på hennes roll som folklivsskildrare. Bland annat högläste Lena små stycken ur en av Ottilias böcker, vilket gav oss en bild av hur folk i Gagnef levde och tänkte på den tiden. Hon gjorde detta på ett mycket intressant sätt. Det var flera än en som blev sugen på att läsa vidare på egen hand.
  Föreläsningen följdes av en guidad tur i det nya fina Adelborgsmuseet.

  Även i församlingshemmet fanns mycket att titta på:
  Lars Liss samling av gamla foton av den erkännt skicklige fotografen och konstnären, sedan länge bortgågne, H. P. Persson från Djura. Denna gång gällde det bilder från Kyrkbyn i Gagnef, tagna vid tiden kring förra selelskiftet. Interesset för Lars bilder är lika stort vid varje åsstämma.
  Den som ville kunde se det avsnitt ur ”Modinfilmen”, vilket handlade om Kyrkbyn.
   Många samlades kring Roger Mattsson som demonstrerade finesserna med det nya släktträdet som Göte Liss lagt in på hemsidan.
  Hans Hellström hade dator och skrivare med sig och hjälpte dem som hade funderingar om sin Ål-släkt med information.
  Bokbordet var flitigt besökt och det såldes många böcker, särskilt av det nya släkthäftet som handlar om Ålgrenen.
  Även den senaste versionen av släktträdet med många senare tiders Olaus Laurentii-ättlingar, denna gång på DVD, fanns till försäljning.

  Efter en smaklig lunch hölls stämmoförhandlingarna ledda av Sven Jansson från Borlänge. Protokollet finns att läsa längre ned hår på sidan.

  Dagen avslutades med kaffe och kaka och som vanligt under senare år satte vi som avslutning en av Dorthys vackra blombuketter på Erik Sundlöfs grav.

  Allt som allt blev det en trevlig dag!

Böcker av Ottilia Adelborg, som Lena använde för sitt föredrag: samlingsvolymen Ottilias Dalarna med Från Gagnä-mäns näs, Libris 1480062, Gråns - en by som varit, Libris 1513220 och Dalritningar, Libris 1648770 (se i övrigt Wikipedia för en översikt om Ottilia och hennes verk).
Text: Birgitta Eriksson,   foto: Roger Mattsson.
Brigitta Eriksson hälsar välkommen   Lena Nordesjö berä:ttar om Ottilia Adelborg       Ordföranden Birgitta Eriksson hälsar välkommen                 Lena Nordesjö berättar om Ottilia Adelborg

Skyllt vid Adelborgmuséet   Adelborgmuséet                   Skyllt vid Adelborgsmuséet                                         Adelborgsmuséet i gamla prostgården

Lars-Olof Nordesjö diskuterar kartor   Årsmötesföhanlingar
              Lars-Olof Nordesjö diskuterar kartor ;                   Årsmötesföhanlingar med Sven Jansson, ordförande

Ottilia Adelborg
Ottilia AdelborgÅRSMÖTESPROTOKOLLET

Olaus Laurentii släktförening

Protokoll fört vid årsmöte lördagen 27 juni 2015 i Gagnefs församlingshem

§ 1 Årsstämman öppnas av ordföranden Birgitta Eriksson som hälsar de 53 deltagarna       välkomna.

§ 2 För stämman valdes till ordförande Sven Janson och till sekreterare Hans Hellström.

§ 3 Till protokollsjusterare valdes Maj Kämpe och Lars Kärrbom.

§ 4 Kallelsen och dagordningen för stämman godkändes.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse som varit utsänd föredrogs av ordförande Birgitta       Eriksson och godkändes.

§ 6 Den ekonomiska redogörelsen som varit utsänd upplästes av föreningens kassör Gunnel       Malm och godkändes. Revisionsberättelsen upplästes av Gunnel Malm.

§ 7 Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret.

§ 8 Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till 100 kr för familj och 50 kr för ensamstående       (oförändrat).

§ 9 Till ordförande för ett aring;r valdes Birgitta Eriksson.

§ 10 Till styrelseledamöter för två år valdes Nils Roos, Lars-Olof Nordesjö och Hans          Hellström. Göte Liss, Gunnel Malm och Birgitta Classon valdes 2014 för två år.

§ 11 Till styrelsesuppleant för två år valdes Roger Mattsson. Dorthy Hallqvist valdes 2014          för två år.

§ 12 Till revisorer för ett år valdes Göran Nordqvist och Per Dahlkvist.

§ 13 Till revisorssuppleant för ett år valdes Martin Inge.

§ 14 Styrelsen har inte lagt fram några förslag att ta ställning till och inga motioner har          inkommit.

§ 15 Övriga frågor:
         Sven Janson framställde ett förslag att Sims myr i Borlänge by, där Olaus Laurentius          var född, beskrivs i en tidningsartikel. Beslutades att Lars-Olof Nordesjö kontaktar          Dalarnas Tidningar.

§ 16 Stämman avslutades och stämmans ordförande tackade de närvarande för visat intresse.


Mötessekreterare                                  Mötesordförande

Hans Hellström                                     Sven Janson


Protokolljusterare                                Protokolljusterare

Maj Kämpe                                            Lars Kärrbom
Tillbaka till föregående sida