(Version 8, 12 september 2013)

Denna uppdaterade version innehåller ett nytt och avsevärt utökat släktträd.
This uppdated version contains a new and considerably extended family tree.
AKTUELLT


NYTTÅRSTÄMMAN 2013
Årsstämma för 2013 hölls lördagen den 29 juni i Ål med guidad vandring i byn Ål-Kilen.
Här kan du se ett litet reportage från mötet (Rekommendation: Använd full skärm).

The annual assembly 2013 was held on Saturday June 29 in Ål
with a guided village walk in Å-Kilen.
Here you can see a little report from the meeting (Recomendation: Use full screen)


DIN E-POSTADRESS
Om du använder e-post har du ju en e-postadress, och om du tror att föreningen inte känner till den, skulle styrelsen vara tacksam om du skickar in den, så att den kommer in i medlemsmatrikeln.
Skicka den i så fall till kassören Gunnel Malm


GENETISK SLÄKTFORSKNING
En grupp för genetisk släktforskning har bildats i USA
Du kan läsa mera om detta här

GENETIC GENEALOGY
A group for genetic genealogy has been formed in USA
You can read more about that here


INLEDNING

   Detta är hemsidan för Släktföreningen Olaus Laurentii med säte i Gagnef, Dalarna, där huvudpersonen verkade som kyrkoherde under senare delen av 1500-talet. Den innehåller det mesta av vad som är kännt om Olaus Laurenti och hans närmaste släkt samt ett grafisk släktträd med c:a 19 800 ättlingar till Olaus Laurentii.
INTRODUCTION

  This version of the Olaus Laurentii web site includes a graphic Family Tree. with ca 19,800 descendants, should be compared to the ca 13,100 of previus version.


VILL DU BLI MEDLEM I SLÄKTFÖRENINGEN?

    Medlem kan var och en bli som kan spåra sina anor tillbaka till Olaus Laurentii samt dess maka/make och barn. Kan du hitta en nära släktning i det släktträd som finns på dessa vebbsidor, är du mycket troligt kvalificerad för medlemsskap. I tveksamma fall kan du ta kontakt med Göte Liss.
    Om du klickar här kommer du till en sida där du kan fylla i din medlemsanmälan, eller också kan du gå till föreningens egen sida och få lite information om föreningen. På denna sida finns också en länk till anmälningssidan.


TIDIGA VIGSEL- OCH DÖDBÖCKER FÖR GAGNEF TILLGÄNGLIGA PÅ NÄTET:

Vigslar i Gagnef 1676-1775
Döda i Gagnef 1673-1736

Samma sak för födda i de tidiga födelseböckerna har på börjats för andra ändamål,
med det har inte ännu beslutats om någon fortsättning på ovanstående.


SLÄKTBÖCKER FRÅN SLÄKTFÖRENINGEN;
Inneållsförteckningar


    Föreningens grundare, Eric Sundlöf, utgav under sin tid ett anntal s.k. Släktböcker. Inne-
hållet bestod huvudsaklingen av artiklar i ämnet släkthistoria, d.v.s. om Olaus Laurentii och hans ättlingar, men där finns även en del material om Gagnef i allmänhet. Efter föreningens nystart har den, vid behov, gjort nytryck, revideringar och utgivit nya upplagor av redan befintliga böcker, men också givet ut ett par nya.
    Om du är intresserad av att se vad böckerna har att bjuda på, finner du innehållsförtecknin-
garna för samtliga om du klickar här.
     Gunnel Malm kan svara på dina frågor om dessa böcker. Du kan även ringa till Gunnel, tel. 0241-62062


HUR DU NAVIGERAR PÅ HEMSIDAN

    Välj språk genom att klicka på en flagga nedan för att komma till första sidan.
    Du kommer då till några sidor med information om Olaus Laurentii och Släktföreningen. På den sida som kommer upp, finns det längst till vänster en kolumn med länkar där du kan klicka dei vidare. Om du där väljer länken "Inledningsidan till släktträdet", kommer du vidare till grafiska släkträdet.
HOW TO NAVIGATE ON THIS WEB PLACE

    Choose language by clicking a flag below to come to the first page.
    You will than find some pages with information about Olaus Laurentii and Family Society. On this page there is a column with links to the far left from which you can continue to navigate. If you there klick the link "First page of the Family Tree", you are close to the grafic Family Tree.

Svenska

Svenska


English

English


BREV FRÅN
GUSTAV WASA

    Föreningen har hittat och fotograferat ett gammalt brev från Gustav Wasa till Gagnefs församling.
    Det är daterat den 20 juni 1545, d.v.s. två år efter Olaus Laurentii födelse (med reservationen att födelseåret inte är säkerställt).
    Fotografiet finns på denna länk
A LETTER FROM HIS MAJESTY THE KING GUSTAV WASA

    An old letter from the king Gustav I Wasa has been found and photographed.
    It is dated Jun 20 1545, i.e. two years after the birth of Olaus Laurentii (with the reservation that the year of birth ist not quite certain). The subject is a new church bell for Gagnef's Church.
    The photograph is found on this link
GAGNEFS SLÄKTFORSKARFÖRENING

För inte så länge sedan bildades Gagnefs Släktforskarförening. Deras hemsida kan du nå genom länken Gagnefs Släktforskarförening
GAGNEF'S FAMILY HISTORIAN SOCIETY

Gagnef's Family Historian Society was formed. You can reach their web site by clicking the link Gagnef's Family Historian Society

Om du har Microsoft Excel kan du läsa följande sammanställningar:

Vigslar i Gagnef 1676-1775
Döda i Gagnef 1673-1736

Samma sak för födda i de tidiga födelseböckerna har påbörjats för andra ändamål,
med det har inte ännu beslutats om någon fortsättning på detta.

Webmaster: Göte Liss