(Version 9, uppdaterad den 22 november 2014)

Denna uppdaterade version innehåller ett nytt, och avsevärt utökat släktträd,
framställt den 7 december, 2013.

This uppdated version contains a new, and considerably extended family tree,
generated Dec 7, 2013.


AKTUELLT


FÖRENINGENS ARKIVMATERIAL

Släktföreningen har som de flesta föreningar samlat på sig en hel del material, som kan vara av värde
för framtiden. En del av detta finns i tryggt förvar i Gagnefs kommunarkiv, och där får det ligga.
Annat material har funnits hos olika styrelsemedlemmar, och detta har nu överförts till Dalarnas
folkml;relsearkiv i Falun, där f. ö. äldre handlinga, inlämnat av föreningsn Eric Sundlöf, finns.

På sidan ARKIMATERIAL finns en bild av en reversal från ovan angivet arkiv i Falun, erhållen vid den
senaste inlämningen. Här finns under rubriken Bestånd en förteckning över vad som där nu finns
under föreningens arkivnummer.

Sidan ARKIMATERIAL hittar du på den här länken.

ÅRSTÄMMAN 2013
Årsstämma för 2013 hölls lördagen den 29 juni i Ål med guidad vandring i byn Ål-Kilen.
Här kan du se ett litet reportage från mötet (Rekommendation: Använd full skärm).

The annual assembly 2013 was held on Saturday juni 29 in Ål
with a guided village walk in Å-Kilen.
Here you can see a little report from the meeting (Recomendation: Use full screen)

DIN E-POSTADRESS
Om du använder e-post har du ju en e-postadress, och om du tror att föreningen inte känner till den, skulle styrelsen vara tacksam om du skickar in den, så att den kommer in i medlemsmatrikeln.
Skicka den i så fall till kassören Gunnel Malm


GENETISK SLÄKTFORSKNING
En grupp för genetisk släktforskning har bildats i USA
Du kan läsa mera om detta här

GENETIC GENEALOGY
A group for genetic genealogy has been formed in USA
You can read more ca. that here

INLEDNING

Detta är hemsidan för Släktföreningen Olaus Laurentii med säte i Gagnef, Dalarna, där huvudpersonen verkade som kyrkoherde under senare delen av 1500-talet. Den innehåller det mesta av vad som är kännt om Olaus Laurenti och hans närmaste släkt samt ett grafisk släktträd med c:a 25000 ättlingar till Olaus Laurentii, vilket kan jämföras med 19800 i den föregående utgåvan.
INTRODUCTION

This version of the Olaus Laurentii web site presents the information which is available about this vicar of the Gagnef parish, county of Dalarna during the second half of the 16th century. It also presents a graphic Family Tree. with ca 25,000 descendants, which should be compared to the ca 19,800 persons of the previus version.


VILL DU BLI MEDLEM I SLÄKTFÖRENINGEN?

    Medlem kan var och en bli som kan spåra sina anor tillbaka till Olaus Laurentii samt dess maka/make och barn. Kan du hitta en nära släktning i det släktträd som finns på dessa vebbsidor, är du mycket troligt kvalificerad för medlemsskap. I tveksamma fall kan du ta kontakt med Göte Liss.
    Om du klickar här kommer du till en sida där du kan fylla i din medlemsanmälan, eller också kan du gå till föreningens egen sida och få lite information om föreningen. På denna sida finns också en länk till anmälningssidan.

TIDIGA VIGSEL- OCH DÖDBÖCKER FÖR GAGNEF TILLGÄNGLIGA PÅ NÄTET:

Vigslar i Gagnef 1676-1775
Döda i Gagnef 1673-1736

Samma sak för födda i de tidiga födelseböckerna har på börjats för andra ändamål,
med det har inte ännu beslutats om någon fortsättning på ovanstående.

SLÄKTBÖCKER FRÅN SLÄKTFÖRENINGEN;
Inneållsförteckningar


    Föreningens grundare, Eric Sundlöf, utgav under sin tid ett anntal s.k. Släktböcker. Inne-
hållet bestod huvudsaklingen av artiklar i ämnet släkthistoria, d.v.s. om Olaus Laurentii och hans ättlingar, men där finns även en del material om Gagnef i allmänhet. Efter föreningens nystart har den, vid behov, gjort nytryck, revideringar och utgivit nya upplagor av redan befintliga böcker, men också givet ut ett par nya.
    Om du är intresserad av att se vad böckerna har att bjuda på, finner du innehållsförtecknin-
garna för samtliga om du klickar här.
     Gunnel Malm kan svara på dina frågor om dessa böcker. Du kan även ringa till Gunnel, tel. 0241-62062

HUR DU NAVIGERAR PÅ HEMSIDAN

    Välj språk genom att klicka på en flagga nedan för att komma till första sidan.
    Du kommer då till några sidor med information om Olaus Laurentii och Släktföreningen. På den sida som kommer upp, finns det längst till vänster en tabell med länkar där du kan klicka dig vidare. Länkarna leder dig till olika sidor med information om Olaus Laurentii släkt och Släkföreningen Olaus Laurentii.
    Om du där väljer länken "Inledningsidan till släktträdet", kommer du vidare till det grafiska släkträdet, där du nästan överst på sidan hittar rubriken Innehåll (sidan är tvåspråkig).
    Om du söker en viss person, som du antar kan finnas i släktträdet, klickar du först på länken Efternamnsför-
teckning
(detta är inte en länk). Den sida som då kommer upp innehåler alla i släktträdet förekommande efternamn i bokstavsordning.
    Varje här angivet namn är också länk, så välj namn och klicka.
    Nu kommer du till en sida med förnamn ordnade under efternamn, och det efternamnet du klickade på finns överst på sidan. Under efternamnet finns alla förnamn associerade med det valda efternamnet. Klicka på det öskade förnamnet och du kommer till en familjesida för den person du sökte, om han eller hon finns med, föståss.
    Familjesidan visar famijens tre gerationer i tabellform. I mitten finns den sökte personen med partner, därunder är familjens barn listade,och överst finns barnens far-och morföräldrar.
    Barnens samt far- och morföräldrarnas namn utgör cklickbara länkar som används för att röra sig framåt respekitve bakåt i tid i släktträdet. Således, om man klickar på barnens farfars namn, kommer det upp en ny familjesida där farfar och formor är huvudpersoner, och där barnens far finns i barnalistan. På samma sätt, om du klickar på ett barns namn, kommer det fram en ny familjesida med det aktuella barnet och dess partner som huvudpersoner.
    .Jag hoppas denna information är tillräckligt detaljerad för att du skall få ut vad det går att få ut av släktträdet.


Svenska

Svenska


/G. L.
HOW TO NAVIGATE ON THIS WEB PLACE

    Choose language by clicking a flag below to come to the first page.
    You will than find some pages with information ca. Olaus Laurentii and Family Society. On this page there is a column with links to the far left from which you can continue to navigate. The links in the table leads you to pages with information about the Olaus Laurentii family, and the Society Olaus Laurentii.
    If you there klick the link" First page of the Family Tree" (but this is not a link) in the bottom of the table, you will find the introductory page for the family tree (the page is bilingual).
    If you intend to search for a specific person, the family name of whom you, click the link Surname under Surname> in the upper part of the page. In the new page, you will find all actual surnames in the family tree, given in alphabetic order and with all the names functioning as clickable links. Find the name in list of the person you are looking for and click it and the next page will appear. This shows the given names.
     All given names associated with the surname chosen are found under this surname as a heading. Find the given name in the list, and click it, and you will see a family page with the person you are looking for as tne main person together with his or her spouse in the middle of the page. Below, the children of the family are listed, and above the main couple, you find the grandparents of the children.
    Clicking the name of a child, you will be brought to a similar family page, now with this child and its spouse as the main couple, now with their parents in the upper part of the table.
    If you click a name in the grate parent part of the table, you will also be brought to a family page, now with the chosen grate parent and its spouse as the main couple in the table.
    I hope that this information will good enough for you to successfully climb around in the family tree.English

English


/G. L.

BREV FRÅN
GUSTAV WASA

    Föreningen har hittat och fotograferat ett gammalt brev från Gustav Wasa till Gagnefs församling.
    Det är daterat den 20 juni 1545, d.v.s. två år efter Olaus Laurentii födelse (med reservationen att födelseåret inte är säkerställt).
    Fotografiet finns på denna länk
A LETTER FROM HIS MAJESTY THE KING GUSTAV WASA

    An old letter from the king Gustav I Wasa has been found and photographed.
    It is dated Jun 20 1545, i.e. two years after the birth of Olaus Laurentii (with the reservation that the year of birth ist not quite certain). The subject is a new church bell for Gagnef's Church.
    The photograph is found on this link

GAGNEFS SLÄKTFORSKARFÖRENING

För inte så länge sedan bildades Gagnefs Släktforskarförening. Deras hemsida kan du nå genom länken Gagnefs Släktforskarförening
GAGNEF'S FAMILY HISTORIAN SOCIETY

Gagnef's Family Historian Society was formed. You can reach their web site by clicking the link Gagnef's Family Historian Society

Webmaster: Göte Liss