Version 11, med nytt släktträd, juni 2016ÅRSSTÄMMAN 2016

Årsstämman 2016 hölls den 2 juli i Bodarnas bystuga med bl.a. ett föredrag om Gagnsdräkten i slutet av 1800-talet. Om detta kan man läsa på denna sida.

Protokollet från årsmötet 2015 finns här.


NY SLÄKTBOK UTKOMMEN

Vid årsstämman juni 2015 presenterades en ny släktbok, den tionde i ordningen, med titeln Släktbok X. Den behandlar uteslutande Olaus Laurentii-släkt med anknytning till Ål, och författare är styrelsemedlemmen Hans Hellström från Insjön. Innehållet presenteras på sidan Innehållsförteckningar i släktböckerna.


Gunnel Malm kan svara på dina frågor om släktböcker. Du kan även ringa till Gunnel, tel. 0241-62062

! NYHET 2015 !

NY HEMSIDA MED SLÄKTTRÄD AV NYTT SLAG

Denna uppdaterade version innehåller ett släktträd av ett något annorlunda slag än det som presenterats på tidigare utgåvor av Släktföreningsns hemsida. Förutom den tidigare typen av träd, där Olaus Laurentii ättlingar presenteras genom familjesidor, var och en omfattande tre genarationer, finns nu möjligheten att generera en fem generationers antavla genom en enkel klick på en symbol vid namnen på var och en av cenrrumpersonerna på familjesidan.
    Genom att klicka på namnet på någon av personerna på antavlan, får du fram en ny antavla med den person du klickade på som proband.
    På inledningssidan finns en utförlig beskrivning hur det hela fungerar. Om du vill gå direkt till denn sida, klickar du på denna länk: Släktträdets inledningssida.
    Om du istället vill läsa om Olaus Lautentii med familj, och om Släktföreningen Olaus Laurentii, går du längre ned på denna sida, till rutan med rubriken "HUR DU NAVIGERAR PÅ HEMSIDAN" och klickar på den svenska flaggan.

A NEW WEB SITE WITH A NEW TYPE OF FAMILY TREE

    This uppdated version contains a new, and partly differnt kind of family tree compared to earlier editions of our web sites. Besides the type of tree in earlier versions of the web site, by which descendants appear in three generation family pages, it is now possible to generate a five generation pedigree by a simple click an icon, in the form of a tree, close to the name of any of the center perssons on a family page. The chosen person appears as probandus i the new tree.
    Clicking the name of a person in the pedigree, you will see a new pedigree with the chosen person as probandus.
    On the introduction page for the tree, you will find a detailed description for how it works. If yu want to go directly to this page, you have to click this link: First page of the Family Tree.
    Before you do that, you can spend some time reading about Olaus Laurentii and his family, and about the Olaus Laurentii family Society. If you want to do that, you may go down to the square with the heading "HOW TO NAVIGATE ON THIS WEB PLACE", and click the English flag.

HUR DU NAVIGERAR PÅ HEMSIDAN

    Välj språk genom att klicka på en flagga nedan för att komma till första sidan.
    Du kommer då till några sidor med informa-
tion om Olaus Laurentii och Släktföreningen. På den sida som kommer upp, finns det längst till vänster en tabell med länkar där du kan klicka dig vidare. Länkarna leder dig till olika sidor med information om Olaus Laurentii släkt, om Släkföreningen Olaus Laurentii och om släktträNdet.
    Om du söker en viss person, som du antar kan finnas i släktträdet, klickar du först på länken Släktträdets inledningssida. Den sida som då kommer upp innehålller detaljerade instruktioner för hur du går vidare för att hitta någon person du söker.

Svenska

Svenska


/G. L.
HOW TO NAVIGATE ON THIS WEB PLACE

    Choose language by clicking a flag below to come to the first page.
    You will than find some pages with informa-
tion about Olaus Laurentii and Family Society. On this page there is a column with links to the far left from which you can continue to navigate. The links in the table leads you to pages with information about the Olaus Laurentii and his family, the Society Olaus Laurentii and the Family Tree.
    If you there klick the link" First page of the Family Tree. in the bottom of the table, you will find the introductory page for the family tree and how to use it for finding a peson.


English

English


/G. L.

AKTUELLT


FÖRENINGENS ARKIVMATERIAL

Släktföreningen har som de flesta föreningar samlat på sig en hel del material, som kan vara av värde för framtiden. En del av detta finns i tryggt förvar i Gagnefs kommunarkiv, och där får det ligga. Annat material har funnits hos olika styrelsemedlemmar, och detta har nu överförts till Dalarnas folkml;relsearkiv i Falun, där f. ö. äldre handlinga, inlämnat av föreningsn Eric Sundlöf, finns.

    På sidan ARKIMATERIAL finns en bild av en reversal från ovan angivet arkiv i Falun, erhållen vid den senaste inlämningen. Här finns under rubriken Bestånd en förteckning över vad som där nu finns under föreningens arkivnummer.

    Sidan ARKIMATERIAL hittar du på den här länken.

DIN E-POSTADRESS

Om du använder e-post har du ju en e-postadress, och om du tror att föreningen inte känner till den, skulle styrelsen vara tacksam om du skickar in den, så att den kommer in i medlemsmatrikeln. Skicka den i så fall till kassören Gunnel Malm

GENETISK SLÄKTFORSKNING
En grupp för genetisk släktforskning har bildats i USA Du kan läsa mera om detta här

GENETIC GENEALOGY
A group for genetic genealogy has been formed in USA. You can read more about that here

INLEDNING

Detta är hemsidan för Släktföreningen Olaus Laurentii med säte i Gagnef, Dalarna, där huvudpersonen verkade som kyrkoherde under senare delen av 1500-talet. Den innehåller det mesta av vad som är kännt om Olaus Laurenti och hans närmaste släkt samt ett grafisk släktträd med c:a 25000 ättlingar till Olaus Laurentii, vilket kan jämföras med 19800 i den föregående utgåvan.
INTRODUCTION

This version of the Olaus Laurentii web site presents the information which is available about this vicar of the Gagnef parish, county of Dalarna during the second half of the 16th century. It also presents a graphic Family Tree. with ca 25,000 descendants, which should be compared to the ca 19,800 persons of the previus version.


VILL DU BLI MEDLEM I SLÄKTFÖRENINGEN?

    Medlem kan var och en bli som kan spåra sina anor tillbaka till Olaus Laurentii samt dess maka/make och barn. Kan du hitta en nära släktning i det släktträd som finns på dessa vebbsidor, är du mycket troligt kvalificerad för medlemsskap. I tveksamma fall kan du ta kontakt med Göte Liss.
    Om du klickar här kommer du till en sida där du kan fylla i din medlemsanmälan, eller också kan du gå till föreningens egen sida och få lite information om föreningen. På denna sida finns också en länk till anmälningssidan.

TIDIGA VIGSEL- OCH DÖDBÖCKER FÖR GAGNEF TILLGÄNGLIGA PÅ NÄTET:

Vigslar i Gagnef 1676-1775
Döda i Gagnef 1673-1736

Samma sak för födda i de tidiga födelseböckerna har på börjats för andra ändamål,
med det har inte ännu beslutats om någon fortsättning på ovanstående.

SLÄKTBÖCKER FRÅN SLÄKTFÖRENINGEN;
Inneållsförteckningar


    Föreningens grundare, Eric Sundlöf, utgav under sin tid ett anntal s.k. Släktböcker. Inne-
hållet bestod huvudsaklingen av artiklar i ämnet släkthistoria, d.v.s. om Olaus Laurentii och hans ättlingar, men där finns även en del material om Gagnef i allmänhet. Efter föreningens nystart har den, vid behov, gjort nytryck, revideringar och utgivit nya upplagor av redan befintliga böcker, men också givet ut ett par nya.
    Om du är intresserad av att se vad böckerna har att bjuda på, finner du innehållsförtecknin-
garna för samtliga om du klickar här.
     Gunnel Malm kan svara på dina frågor om dessa böcker. Du kan även ringa till Gunnel, tel. 0241-62062

BREV FRÅN
GUSTAV WASA

    Föreningen har hittat och fotograferat ett gammalt brev från Gustav Wasa till Gagnefs församling.
    Det är daterat den 20 juni 1545, d.v.s. två år efter Olaus Laurentii födelse (med reservationen att födelseåret inte är säkerställt).
    Fotografiet finns på denna länk
A LETTER FROM HIS MAJESTY THE KING GUSTAV WASA

    An old letter from the king Gustav I Wasa has been found and photographed.
    It is dated Jun 20 1545, i.e. two years after the birth of Olaus Laurentii (with the reservation that the year of birth ist not quite certain). The subject is a new church bell for Gagnef's Church.
    The photograph is found on this link

GAGNEFS SLÄKTFORSKARFÖRENING

För inte så länge sedan bildades Gagnefs Släktforskarförening. Deras hemsida kan du nå genom länken Gagnefs Släktforskarförening
GAGNEF'S FAMILY HISTORIAN SOCIETY

Gagnef's Family Historian Society was formed. You can reach their web site by clicking the link Gagnef's Family Historian Society


--> Webmaster: Göte Liss